Privatumo politika

UAB “AKA BALTIC”

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Svarbi informacija apie tai, kaip yra renkami, naudojami ir saugomi Jūsų asmens duomenys.

Ši duomenų apsaugos politika reglamentuoja UAB „ Aka Baltic“, juridinis asmens kodas 301697135, buveinės adresas Titnago g. 14, Vilnius, Lietuva. El. pašto adresas  info@akabaltic.lt elektroninę parduotuvę (toliau – www.akabaltic.lt) kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, bei tvarką.

Rinkdami tvarkydami ir saugodami duomenis apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendro duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) [1], Lietuvos asmens duomenų Teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.akabaltic.lt juos valdys ir tvarkys šioje asmens duomenų apsaugos privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra svarbu Jums – atidžiai susipažinkite su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis, todėl laikas nuo laiko apsilankydami mūsų svetainėje www.akabaltic.lt peržiūrėkite ir išnaujo susipažinkite su ten skelbiama naujausia politikos versija.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „Aka Baltic“

Įmonės kodas: 301697135

Adresas: Titnago g. 14, Vilnius, Lietuva

El. pašto adresas  info@akabaltic.lt

3. Kaip gaunate duomenis apie mane?

Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna 3 būdais:

1. Naudotojas informaciją apie save pateikia pats.

www.akabaltic.lt svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją įmonei šiais atvejais:

 • Naudotojui susikūrus www.akabaltic.lt paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
 • Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu.

2. Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis www.akabaltic.lt svetaine.

Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovė Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine, jos suteikiamomis galimybėmis.

3. Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.

Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją www.akabaltic.lt gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Instagram Inc. Youtube Inc.

4. Kokie asmens duomenų tvarkymo tikslai?

Įmonė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais;
 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus www.akabaltic.lt;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • Swedbank AB - atsiskaitymui už prekes/paslaugas pavedimu ir banko kortelėmis fizinėje parduotuvėje;
 • Paysera - atsiskaitymui už prekes/paslaugas banko pavedimu internete;
 • www.akabaltic.lt asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Įmonė siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų;
 • užklausų, prašymų ar skundų tikslais;
 • komunikavimo su mumis socialiniuose tinkluose tikslais;
 • vidaus administravimo tikslais;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslias; [2]
 • darbuotojų atrankų į laisvas darbo vietas vykdymo tikslais.

Įmonė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

5. Koks teisinis pagrindas leidžia rinkti informacija apie mane? [3]

Įmonė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Jūsų Asmens duomenis:

 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos www.akabaltic.lt svetainėje vykdymo tikslu;
 • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų www.akabaltic.lt svetainėje, teikimo tikslu;
 • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.

Įmonė minėtus asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais tvarko esant bent vienam iš šių pagrindų:

 • Įmonei siekiant įvykdyti sutartį;
 • Vykdant Įmonei nustatytas teisines prievoles;
 • Esant Įmonės teisėtiems interesams.

Nurodytais tikslais Įmonė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia konkrečiam tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus. Įmonė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

6. Asmens duomenų tvarkymas Įmonės vidaus administravimo ir teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo, gynimo tikslais

Įmonės vidaus administravimo bei teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo, gynimo tikslais tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikacinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;
 • Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;
 • Duomenis, susijusius su juridiniais asmenimis, tokius kaip informacija apie asmenį, atstovaujantį klientui (juridiniam asmeniui), šio asmens užimamos pareigos;
 • Duomenis, gaunamus ir (arba) sukuriamus vykdant teisės aktų reikalavimus, tokius kaip duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus;
 • Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu, tokius kaip duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, duomenys apie sutarties sąlygas, prekių įsigijimo data;
 • Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus.

Įmonė aukščiau nurodytus asmens duomenis tvarko esant bent vienam iš šių pagrindų:

 • Įmonei siekiant įvykdyti sutartį;
 • Vykdant Įmonei nustatytas teisines prievoles;
 • Esant Įmonės teisėtiems interesams.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

7. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Įmonės elektroninio pašto adresais, darbo paieškos tinklalapiuose arba per įdarbinimo paslaugas teikiančias įmones galite pateikti mums savo duomenis, norėdami prisijungti prie mūsų komandos.

Darbuotojų atrankos tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikacinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, amžius;
 • Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;
 • Profesinius duomenis, tokius kaip išsilavinimas, informacija apie kitas turimas kompetencijas, darbo stažas (patirtis), pareigybė, turimi leidimai (licencijos), mokymosi pažymėjimai (atestatai, diplomai), sertifikatai;
 • Duomenis apie kandidato į darbuotojus asmeninius pomėgius, tokius kaip kandidato savanoriškai gyvenimo aprašyme ir (ar) motyvaciniame laiške pateikta informacija;
 • Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus.

Įmonė Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu tvarkys Bendrovės teisėto intereso pagrindu ir (arba) Jūsų sutikimo pagrindu.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus esamus darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokią informaciją galime rinkti tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus asmeninius duomenis mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti iki 6 mėn. Kai yra vykdomos atrankos iki paskelbtos atrankos pabaigos, o tais atvejais, kai yra gaunamas Jūsų atskiras sutikimas – 6 mėn. nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

8. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikacinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;
 • Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;
 • Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, duomenys, susiję su lankymųsi mūsų Svetainėje ar naudojimųsi ja.

Įmonė aukščiau nurodytus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko nurodytais atvejais:

 • kai yra gaunamas Jūsų sutikimas tokiam duomenų tvarkymui;
 • kai esate Bendrovės klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų/prekių rinkodarai.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šiais būdais:

 • elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškius su mūsų pasiūlymais ir naujienomis;
 • pateikiant individualiai Jums pritaikytus reklaminius skelbimus, pranešimus apie Bendrovės vykdomas akcijas ar kitą panašią informaciją.

Jus turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mūsų įmonei duotą sutikimą (-us) tvarkyti Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.

 • Jei Jus nebepageidaujate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Jus galite:
  • prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange „mano profilis“, skyriuje „Sąskaitos informacija“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Noriu gauti naujienas“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuoroda „Saugoti“;
  • rašyti elektroninį laišką adresu info@akabaltic.lt;
  • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdami nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
 • Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Jūsų aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

9. Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti Įmonės darbuotojų, klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo parduotuvėje, biurų patalpose ir teritorijose vykdome vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimą vykdome Įmonės teisėto intereso pagrindu.

Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui, tualeto kambariai.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti vaizdo duomenys saugomi iki 30 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos arba ilgiau, jeigu tai yra būtina (pavyzdžiui, atliekant tyrimą).

10. Kokias turiu teises?

 • Pateikti prašymą ar Įmonė tvarko su Jumis susijusius duomenis. Jei įmonė tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusią informaciją.
 • Pateikti prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami.
 • Pateikti prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai.
 • Turite teisę būti pamirštam kai Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Jus atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis.
 • Pateikti prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Turite teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikiate prašymą perkelti tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, pagal sutartį ar su sutikimu, išreikšdami sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojam elektroninę formą.
 • Galite atšaukti duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu.
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirmą valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Savo aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, o taip pat skundus, prašymus ar pranešimus galite pateikti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 • išsiųsdami mums el. laišką el. paštu info@akabaltic.lt
 • pateikdami rašytinį prašymą UAB „Aka Baltic“ adresu: Titnago g. 14, 02300 Vilnius, Lietuva.

Prašymas ištaisyti asmens duomenis 

Prašymas ištrinti asmens duomenis

Prašymas leisti susipažinti su duomenimis

Informuojame, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

11. Kiek laiko saugomi duomenys apie mane?

 • Jūsų Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos įmonės Internetinės parduotuvės www.akabaltic.lt svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio Jūsų pasinaudojimo įmonės Internetine parduotuve;
 • Jūsų Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo ir sutarčių sudarymo tikslu, yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
 • Jūsų Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi iki tokią paslaugą užsakęs asmuo jos atsisako;
 • Jūsų Asmens duomenys, tvarkomi užklausų, skundų, kilusių ginčų ar prašymų su Jumis spendimo tikslu, yra saugomi 5 metus nuo atitinkamų Jūsų duomenų gavimo dienos.
 • Jūsų Asmens duomenys tvarkomi, kai su mumis komunikuojate arba domitės mūsų veiklą mūsų socialinų tinklų paskyrose, yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo Jūsų paskutinio pasinaudojimo socialinų tinklų paskyrose tikslu.

Dedame visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Jūsų Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, sunaikiname Jūsų asmeninę informaciją.

12. Kam perduodate informacija apie mane?

 • Mūsų įmonė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, tarnybinių stočių (serverių) nuomos, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, elektroninių rysių paslaugų teikėjams ir kitas paslaugas įmonei teikiančioms įmonėms.
 • Perduodame tretiesiems asmenims Jūsų Asmens duomenis tik tokius ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Jūsų teisėtus interesus.
 • Įmonė ir trečiasis asmuo, kuriam įmonė perdavė Jūsų Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
 • Įmonė informuoja Jus, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Jūsų Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
 • Įmonė siekia užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis įmonės Internetinės parduotuvės www.akabaltic.lt svetainės naudojimosi aplinkybėmis, įmonė neturi teisės atskleisti Jūsų Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
 • Jūs įsipareigojate ir privalote saugoti savo prisijungimo prie įmonės Internetinės parduotuvės www.akabaltic.lt svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Jus įsipareigojate ir privalote jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti įmonę.
 • Tuo atveju, jeigu įmonė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Jus.

13.  Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės  Ervės ribų? [4]

 • Google LLC (JAV)( duomenys saugomi pagal privatumo skydo (angl. Privacy shield)programą);
 • Facebook, Inc. (JAV)( duomenys saugomi pagal privatumo skydo (angl. Privacy shield)programą).

14. Slapukai (angl. "cookies"). Kaip galiu valdyti slapukus?

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, išsaugodami Jūsų lankymosi svetainėje istoriją,  rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija.

Įmonė svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie būtini svetainės veikimui. Be jų teikti tam tikras svetainės paslaugas taptų neįmanoma, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės internete;
 • analitiniai slapukai – šie slapukai nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintas bei labiau Jūsų poreikiams pritaikytas funkcijas;
 • statistiniai slapukai – šie slapukai renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Statistiniai (analitiniai) slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška;

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Slapuko aprašymas

Slapuko saugojimo terminas

jfcookie[lang]

 

Privalomas slapukas

Naudojama prisiminti vartotojo kalbos nuostatas žiniatinklyje

1 diena

 

PHPSESSID

 

Privalomas slapukas

Seanso slapukas internetinės svetainės dalims, kurios yra grindžiamos PHP programavimo kalba. Skirtingos mūsų interneto svetainių dalys grindžiamos skirtingomis programavimo kalbomis.

iki seanso pabaigos

 

__cfduid

 

Analitinis slapukas

Slapukas, skirtas patikimam interneto svetainės srautui identifikuoti, kuris neįrašo naudotojo asmeninių duomenų.

 

1 metai

 

_ga

 

Analitinis slapukas

Slapukas, skiriantis interneto svetainės naudotojus.

 

2 metai

 

_gid

 

Analitinis slapukas

Naudojamas atskirti vartotojus

 

24 val.

 

_gat

 

Analitinis slapukas

Slapukas, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių, neįrašantis jokios informacijos apie naudotoją.

 

iki seanso pabaigos

 

1P_JAR

 

Statistinis slapukai

Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistiką ir stebėti konversijų rodiklius

 

1 savaitė

 

CONSENT

 

Statistinis slapukas

Slapukas, išsaugantis naudotojo sutikimą naudotis dabartiniu domenu.

 

21 metai

 

IDE

 

Reklaminis slapukas

Google doubleclick serviso slapukai. Skirti vartotojui rodyti atitinkamas (jam rūpimų temų) reklamas, kituose Google servisuose, kaip „YouTube“, Google Search. Suasmenina vartotojui rodomas reklamas per visus jo naudojamus įrenginius.

2 metai

 

NID

 

Analitinis slapukas

Analitinis „Google Maps“ slapukas.

 

8d

 

fr

 

Reklaminis slapukas

Naudojamas bendrinti turinį „Facebook“, Facebook svetainėje rodomai reklamai, net ir neregistruotiems vartotojams.

3 mėn

 

GPS

 

Analitinis slapukas (YouTube)

Registruoja unikalų mobiliųjų įrenginių identifikatorių, kad įjungtų stebėjimą pagal geografinę GPS vietą.

 

1 diena

 

PREF

 

Analitinis slapukas (YouTube)

Registruoja unikalų identifikatorių, kurį naudoja "Google", kad būtų išlaikyta statistika, kaip lankytojas naudoja "YouTube" vaizdo įrašus

 

8 mėnesiai

 

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Analitinis slapukas (YouTube)

Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotomis "YouTube" vaizdo įrašais.

 

179 dienas

 

YSC

 

Analitinis slapukas (YouTube)

Registruojamas unikalus ID, kad būtų galima tvarkyti statistinius duomenis apie tai, kokius "YouTube" vaizdo įrašus naudotojas matė.

 

Naršymo metu

 


15. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti asmens duomenų apsaugos sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Bet koks asmens duomenų apsaugos taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@akabaltic.lt

 

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

[2] GDPR 6 str, 1 d. a p., Elektronių ryšio įstatymo 69 str.

[3] GDPR 6 str. 1 d. a p., f p.,

[4] Europos Ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.